4. Tipografia digital

4.2. Formats

4.2.5. Multiple Master

Multiple Master va ser una extensió del format tipogràfic PostScript desenvolupat per Adobe a principi dels anys noranta i consistia en un sistema de fonts personalitzades en què les seves característiques es definien en termes d’eixos de disseny variable, com l’ample de lletra, l’estil o la seva mida òptica.

Partint de tots aquests eixos, també anomenats masters, l’usuari podia crear estils intermedis a mida de la font. Aquesta tècnica s’anomenava interpolació. Tot això permetia crear una paleta personalitzada de fonts segons les necessitats del dissenyador.

Encara que inicialment es presentava com una proposta innovadora, no va acabar funcionant, ja que un dels principals obstacles va ser que pràcticament cap programa (excepte Adobe Illustrator) permetia poder crear la paleta de fonts dins de la mateixa aplicació. Per a això s’havia de sortir, accedir a un programa específic anomenat Adobe Type Manager (ATM), generar la font, instal·lar-la i tornar a entrar a l’aplicació.

Mostra del sistema d’eixos, o masters, del format Multiple Master
Finestra de l’aplicació Adobe Type Manager per crear els estils personalitzats partint dels tres eixos bàsics: weight (‘pes’), width (‘ample’) i contrast (‘mida òptica’)