4. Tipografia digital

4.2. Formats

4.2.4. TrueType

Format de font creat per Apple juntament amb Microsoft com a competència al sistema PostScript, creat per Adobe.

La diferència més notable és que es tracta d’un arxiu integrat per als sistemes de Windows i MacOs, és a dir, que es pot usar en tots dos sistemes operatius. Aquest format es dibuixa mitjançant corbes quadràtiques, la qual cosa provoca més necessitat de punts per crear les lletres.

Les fonts TrueType incorporen una sèrie d’instruccions que permeten una millor transformació dels contorns de les formes a píxels. Aquestes instruccions tenen el nom tècnic de hinting.

L’objectiu principal del hinting és una millor visualització de les tipografies en les pantalles.

Aquest format presentava la millora que tots els estils de la família podien quedar encapsulats en un sol fitxer, però encara presentava la problemàtica de la quantitat de glifs que es podien dissenyar per estil: 256, igual que el format PostScript.