4. Tipografia digital

4.2. Formats

4.2.7. Variable OpenType

Aquesta mena de format és en realitat una extensió de l’OpenType, i el seu funcionament és senzill. Les fonts variables són famílies tipogràfiques que, amb un únic fitxer, poden mostrar tots els estils o pesos possibles: des de l’estil més lleuger al més gruixut, o des del més condensat al més expandit.

Entenem el pes tipogràfic com el gruix de la línia que dibuixa cada contorn de lletra. Amb aquest nou format podem indicar exactament quin pes volem, així com altres valors que pugui admetre la tipografia, com ara l’amplada, l’alçada, la inclinació de la versió itàlica, etc.

Això ens permet crear pesos i variacions infinites de forma automàtica per adaptar-los a les nostres necessitats gràfiques o tècniques. Una de les propietats més interessants de les fonts variables rau en la reducció dels múltiples arxius que acostuma a tenir una família tipogràfica en un de sol, cosa que repercuteix directament en la reducció de la seva mida. Si això ho apliquem a l’entorn web, vol dir que per fi podem treballar amb una varietat d’estils gairebé il·limitats sense que això afecti el temps de càrrega.

Tot això fa que es pugui treballar amb qualsevol estil dins el rang d’una font de manera totalment personalitzada, o la possibilitat de reproduir versions dinàmiques o animades de les tipografies variables.

Mostra d’una font variable amb diferents eixos d’interpolació, com l’amplada o el gruix.