4. Tipografia digital

4.7. Llicències tipogràfiques

4.7.1. Introducció

Un pas important en el moment de l’adquisició d’una font és conèixer les diferents llicències que hi ha i l’entorn en què se situa cadascuna d’elles. No s’ha de comprar el mateix tipus de llicència per a una font que aplicarem en un catàleg imprès que per a una font que és utilitzada en una pàgina web o una app. Cada mitjà té un format i una llicència específics.

Legalment, un dels elements més importants en les tipografies és l’ EULA (End User Legal Agreement). Aquest document s’adjunta a totes les fonts una vegada adquirides i s’hi estableixen els diferents nivells d’usos que podem donar a la font. És a dir, què està permès fer-hi i què no ho està.

Hi ha diferents tipus de llicències segons el suport en què aplicarem la font. En parlarem a continuació.