1. Cal·ligrafia i lettering

1.2. Cal·ligrafia

1.2.4. Les lletres gòtiques

L’altra evolució de la lletra carolina és l’estil que anomenem gòtica, format per un grup d’escriptures originades al llarg del segle xiii. D’acord amb el gust estètic de l’època, les formes rodones es converteixen en condensades (altes i estretes), punxegudes i angulars.

Al contrari que les lletres que hem vist fins ara, la gòtica no té una gran influència sobre les formes de lletres que utilitzem avui dia.

Exercici cal·ligràfic en gòtica textura de Koch, realitzat per Iván Castro. Origen: Iván Castro. El ABC del lettering.