4. Tipografia digital

4.7. Llicències tipogràfiques

4.7.4. Llicència per a aplicacions

Les tipografies que vulguem adquirir per a una aplicació han de tenir un tipus de llicència específica. Per norma general, el preu varia segons el nombre d’aplicacions en què es vulgui instal·lar la font o en funció dels usuaris que s’instal·laran aquesta aplicació.