4. Tipografia digital

4.2. Formats

4.2.3. PostScript

A més de ser un llenguatge per a descripció de pàgines, també té la seva tecnologia de fonts per a tipus occidentals.

És un sistema per codificar la informació de la tipografia vectorial i va ser desenvolupat per Adobe Systems a mitjan anys vuitanta. El seu objectiu va ser poder encapsular en un sol document tota la informació de disseny de la font, i així permetre una correcta visualització en pantalla i una impressió òptima de les formes de les lletres. Aquest format era exclusiu per a ordinadors Apple Macintosh.

Alguns inconvenients que presentava aquest format era que per a cada estil de la família tipogràfica es creava un fitxer, per la qual cosa les carpetes resultants podien arribar a ocupar molt espai. D’altra banda, solament es podien dissenyar 256 glifs (formes de lletra) per estil i això limitava molt el fet de treballar en idiomes no occidentals. Finalment, la tipografia no era compatible entre PC i Mac.