2. Família tipogràfica

2.2. Elements de la família tipogràfica

2.2.4. Cursives o itàliques i rodones inclinades

El grup de lletres cursives o itàliques i rodones inclinades inclou els mateixos caràcters que el grup de les majúscules i minúscules plegats, amb una inclinació que pot anar dels 8 als 12 graus.