2. Família tipogràfica

2.2. Elements de la família tipogràfica

2.2.3. Caixa baixa o minúscules

El grup de les minúscules inclou els mateixos caràcters que el grup de les majúscules, més les lligadures dobles entre f/i, f/l, f/f, les lligadures triples entre f/f/i, f/f/l i l’Eszett, o doble alemanya.