2. Família tipogràfica

2.3. Estils de la família tipogràfica

2.3.2. Variants d’inclinació

Si les variants d’eix modifiquen la inclinació de la lletra, es canvia l’estructura i apareix una alteració en el ritme. Algunes vegades també es pot veure afectat el color, amb la qual cosa semblen una mica més primes.

En la versió itàlica d’una font, el disseny dels signes s’ajusta per aconseguir un altre color. Normalment, ocupa menys espai que la versió normal.