2. Família tipogràfica

2.2. Elements de la família tipogràfica

2.2.2. Caixa alta o majúscules

Quan antigament a la impremta s’utilitzaven tipus de plom, aquests es guardaven segons un ordre determinat dins d’unes caixes en un moble denominat cavallet o chibalete. Aquestes caixes estaven dividides en dos prestatges: un de superior, on es col·locaven les majúscules; i un altre inferior, en el qual estaven les minúscules. D’aquí deriven els noms alternatius de «caixa alta» i «caixa baixa».

El grup de les majúscules comprèn les vocals, les consonants, algunes vocals i consonants accentuades, la ce trencada (Ç), la titlla de la Ñ, i les lligadures entre els caràcters A/E i O/E.