2. Família tipogràfica

2.3. Estils de la família tipogràfica

2.3.4. Variants d’amplada

En les variants d’amplada apareix un canvi estructural en l’anatomia de la lletra en la qual solament varia la proporció, però no el traç. De la mateixa manera, varia també el color segons augmenta l’estil.

En aquest apartat ens trobem amb les famílies de fonts condensades i expandides. Hem de ser conscients que aquestes fonts estan dissenyades d’una manera especial, motiu pel qual no hem de modificar característiques com l’amplada per mitjans automàtics electrònicament, ja que, en deformar-se les formes de les lletres, perden la seva consistència i uniformitat.