Bibliografia

Llibres

Castro, Iván. El ABC del Lettering. Editorial Campgràfic.
Llibre pràctic que proporciona els passos per dibuixar a mà una àmplia varietat d’estils de lletra: des de romanes modernes i lletres sense rematades fins a llatines, script o interlock. Es tracta d’un mètode d’ensenyament tradicional amb un enfocament contemporani.

Cerezo, José María. Diseñadores en la nebulosa. Editorial Campgràfic.
Guia històrica en la qual l’autor reflexiona sobre la posició del dissenyador en un entorn de canvi continu. Davant de tot allò digital, el dissenyador està obligat a fer un replantejament en el procés de repensar el disseny. La seva vigència és absoluta, ja que la reflexió és sobre el canvi.

Henestrosa, Cristóbal; Meseguer, Laura; Scaglione, José. Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla. Editorial tipo-e.
Com es dissenya una tipografia? Quins caràcters són imprescindibles en una font? Quina diferència hi ha entre una lletra rodona, una inclinada i una cursiva? Aquest llibre és una guia que respon aquestes i altres preguntes d’una manera clara i directa, enfocada tant a neòfits com a iniciats en el disseny tipogràfic i en la tasca de dibuixar una font, des de l’esbós fins a la pantalla.

Kane, John. Manual de tipografía (2.ª ed.). Editorial Gustavo Gili.
Es tracta d’una introducció a tot el que qualsevol estudiant o professional del disseny gràfic ha de saber sobre tipografia per desenvolupar una sensibilitat i uns coneixements tipogràfics ben fonamentats.

Lupton, Ellen. Tipografía en pantalla. Editorial Gustavo Gili.
Aborda els nous fonaments de la tipografia quan s’utilitza en pantalla i explora a fons els secrets del disseny destinat a aquest suport, sense ignorar el saber acumulat durant anys de desenvolupament i evolució de la tradició tipogràfica.

Martín Álvarez, Raquel. Ortotipografía para diseñadores. Editorial Gustavo Gili.
Aquest llibre recull els problemes i els dubtes ortotipogràfics que acostumen a assaltar més sovint el dissenyador; a més, incideix en les qüestions de disseny que se superposen a la correcció ortotipogràfica. Constitueix un manual de capçalera imprescindible per als professionals de la comunicació gràfica.

Rodríguez-Valero, Daniel. Manual de tipografía digital. Editorial Campgràfic.
Guia senzilla i completa per aprendre com funcionen i es dissenyen les fonts (de l’autor del blog especialitzat en contingut sobre tipografia digital tipografiadigital.net).

White, Jan V. Diseño para la edición. Ediciones Jardín de Monos.
Llibre que ensenya a editors i dissenyadors com cal fer publicacions més interessants i vistoses. Es tracta d’un compendi de consells pràctics per aconseguir l’equilibri perfecte entre contingut i forma, de manera que text i disseny es reforcin mútuament per crear pàgines irresistibles per als lectors.

Recursos web de referència

Rayitas Azules: https://www.rayitasazules.com
Blog dedicat a la tipografia i al disseny editorial en totes les seves formes i manifestacions: revistes, inDesign, cobertes, paper, maquetació, història, etc.

Tipografía digital: http://tipografiadigital.net
Blog sobre tipografia de Daniel Rodríguez-Valero, autor del Manual de tipografía digital, editat per Campgràfic.

Typewolf: https://www.typewolf.com
Selecció diària de llocs web en què l’ús de la tipografia és excel·lent. A més, conté apartats plens de recursos, recomanacions i guies, sempre centrats en tipografia.

Unos tipos duros: https://www.unostiposduros.com/
Unostiposduros és una iniciativa de dos apassionats de la tipografia, Josep Patau i José Ramón Penela, als quals més tard es van afegir Dimas García i Marc Salinas. El seu objectiu és proporcionar un punt de trobada per a tots aquells interessats en la tipografia i posar èmfasi en la seva evolució històrica sense oblidar les propostes actuals.

Web Typography: http://webtypography.net
Recull els principis divulgats per Robert Bringhurst en el seu llibre The  elements of typographic style, però aplicats a l’entorn web.