4. Tipografia digital

4.2. Formats

4.2.1. Introducció

Va haver-hi un temps en què l’aspecte dels tipus en la pantalla era una mera representació i podies estar segur que la versió impresa quedaria molt millor.

Actualment, la pantalla, en moltes ocasions, resulta el suport final en un projecte de disseny. Les tipografies hauran de funcionar en plataformes, navegadors i dispositius diversos. L’usuari pot tenir un ordinador portàtil de sobretaula, un monitor LCD, un iPad, un Kindle i en tots ells les fonts s’haurien de poder veure correctament.

Els formats tipogràfics són clau per a aquesta finalitat. N’hi ha de diversos, com TrueType, el preferit per Windows, o el PostScript, creat en exclusiva per a Mac. Amb el temps han anat millorant i evolucionant fins al format actual, l’OpenType. A continuació els analitzem amb detall.