Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

3. El proyecto de marca

3.4. El manual d’identitat visual

3.4.2. Recomanacions finals

El que és comú, o almenys ho hauria de ser, en qualsevol manual d’identitat visual corporativa és el següent:

  1. Està fet per a durar en el temps (el que duri la imatge visual creada, normalment anys), per la qual cosa no ha de contenir estructures ni estils de disseny que responguin a modes passatgeres.
  2. Tanmateix, encara que ha de mantenir els elements bàsics d’identitat visual, ha de permetre la seva evolució, atès que les marques evolucionen d’acord amb els temps i també apareixen nous formats.
  3. Es programa per a expandir els signes visuals per diferents suports: impresos, web, animació, etc.
  4. Ha d’oferir un enfocament plural, és a dir, ha d’intentar assegurar la comprensió de la identitat visual (adaptar-la) a diferents països i cultures, o el que és el mateix, evitar en la mesura del possible el localisme.