Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

3. El projecte de marca

3.3. De la identitat corporativa a la identitat visual

Si la marca gràfica correspon als aspectes visuals de la marca, la identitat visual corporativa correspon als aspectes visuals de la identitat corporativa en el seu conjunt. Així doncs, serien els símbols i formes que descriuen objectivament i sintèticament la personalitat d’una organització, els seus atributs.

La identitat haurà de ser visualitzada a partir d’una comprensió substancial de la personalitat latent o evident de l’empresa, i manifestada en totes les seves comunicacions per mitjà de signes i símbols visuals.

La identitat visual és un instrument més de la comunicació corporativa de l’organització, dirigit a transmetre gràficament la identitat corporativa i intentar influir en la formació de la imatge de l’organització en els públics. Per a això, es tracta de tenir uns criteris homogenis que estan basats en el document de la marca –en cas que s’hagi produït una fase de branding–, en la missió i els valors de l’organització, etc. Tots aquests elements es plasmen en diferents suports: paper imprès, documents digitals, fullets, cartelleria i embalatge, etc., i generen el que s’anomenen aplicacions.

La manera en què s’han de fer servir tots els elements esmentats anteriorment ve determinada pel manual d’identitat visual corporativa. La identitat visual defineix gràficament les característiques i objectius d’una empresa, és a dir, que ha de traduir a formes i tipografies els atributs d’una organització (els que componen la seva identitat corporativa).

La identitat visual és important en si mateixa dins del procés de gestió de la imatge d’una entitat, especialment en tot el que afecta la seva identificació com a tal i la diferenciació d’altres entitats, siguin competidores o no. Per a aconseguir una imatge positiva, l’empresa ha de configurar la seva personalitat pública, és a dir, la seva identitat visual corporativa, que no és altra cosa que la traducció simbòlica de la identitat corporativa.