Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

2. Disseny de marques

2.3. Paràmetres de qualitat de les marques

2.3.8. Reproductibilitat

Es tracta d’un paràmetre tècnic que condiciona molt la forma de la marca, ja que es refereix a la seva capacitat per a ser reproduïda (en condicions òptimes de llegibilitat) en suports i situacions d’allò més heterogenis: en pla, en relleu o baix relleu, en volum, en rètols amb il·luminació frontal o posterior, a mida tan petita com un bolígraf o un pin, en una pantalla de televisor, ordinador o tauleta, en blanc i negre perquè es tracta d’un diari, etc. És interessant assenyalar aquí que malgrat que estem en plena era digital, encara neixen infinitat de marques que obvien aquesta condició i no tenen en compte en absolut aquest paràmetre.

Així doncs, la marca gràfica s’ha de manifestar sempre amb la mateixa aparença. Ha de ser i semblar la mateixa tant en les reproduccions planes i en relleu com en les corpòries o tridimensionals. La varietat i complexitat de les reproduccions sorgeix de l’anàlisi prèvia de les situacions d’ús previsibles de la marca.
Usos de la marca gràfica en contextos de bastant complexitat

Usos de la marca gràfica en contextos de bastant complexitat

La reproductibilitat és un paràmetre físic vinculat a la llegibilitat. El tipus de suport material pertinent plantejarà les seves pròpies condicions de reproducció.