Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

2. Disseny de marques

2.3. Paràmetres de qualitat de les marques

2.3.3. Correcció estilística

Tota empresa, institució o producte se sol inscriure en un sector determinat. Hi ha sectors que són estilísticament més oberts i uns altres, més tancats, és a dir, es regeixen per uns codis molt concrets que tots els productes comparteixen en major o menor mesura. Per a interpretar els signes, l’usuari recorre més o menys inconscientment a una sèrie de categories que li proporcionen informació molt significativa de manera ràpida. Per exemple, abans d’assabentar-nos del contingut d’un cartell, ja sabem pel seu estil quin tipus de producte està anunciant: una pel·lícula, un cotxe, etc.

Aquí, per descomptat, entra en joc el bagatge cultural del dissenyador i de l’usuari. Per tant, és fonamental esbrinar en quin sector s’inscriu el nostre encàrrec i analitzar les seves característiques més predominants. En aquest sentit, serà clau decidir si el nostre client necessita integrar-se en aquest estil o transgredir-lo.

En el sector de la informàtica, les dues empreses més rellevants presentaven dos estils molt diferents i igualment vàlids.
20117_21

 

El sector de l’aigua mineral comparteix uns codis estilístics molt concrets: la predominança del color blau en l’ampolla, una paleta de colors per a les etiquetes poc variada i fins i tot un tipus de composició similar entre la tipografia i els elements que formen part de l’etiqueta.
20117_22

 

El sector dels perfums de marques de gamma alta també manté una consistència estilística, en la qual predominen la transparència en els envasos i l’ús d’una tipografia concreta de color negre o platejat.
20117_23

 

Per tant, una marca d’aigua mineral (Voss) que emuli els codis estilístics de les marques de perfum està tractant d’assimilar els valors que hi van associats, és a dir, luxe, elegància i glamur. Es tractaria, doncs, d’una transgressió de l’estil imperant en el sector de les aigües per a situar-se en un rang diferent.
20117_24

Si fem l’exercici d’invertir les imatges corresponents als esquemes de diversos diaris, podem identificar fàcilment els estils de publicació per la disposició del text i les imatges, les grandàries de la tipografia i els colors utilitzats.