Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

3. El projecte de marca

3.1. Metodologia de projecte

Una vegada vistos els paràmetres que determinen la qualitat d’una marca gràfica, ja podem establir un diagnòstic sobre qualsevol marca. Tanmateix, aquest diagnòstic s’establirà en el context d’una metodologia de projecte dissenyada per a dur a terme el nostre encàrrec. D’una manera sintètica, podríem definir unes fases:

 1. Investigació i anàlisis:
  • Esbrinar el màxim del perfil institucional (entrevistes amb directius, encarregats, etc.).
  • El context de la marca (benchmarking).
  • Necessitats de comunicació (inclou els suports en els quals la marca es reproduirà).
  • Anàlisi de la marca gràfica (si la tingués, a partir del manual proporcionat en el punt 2).
  • Dinàmica amb usuaris (enquestes, tallers o reunions de grup).
  • Síntesi i conclusions del treball.
 2. Plantejament de l’estratègia:
  • Entrevista amb el client.
  • Contrabrífing.
  • Propostes inicials.
 3. Implementació de la marca:
  • Tests d’usuari.
  • Ajustos i canvis.
  • Entrevista amb el client.
  • Ajustos i canvis.
 4. Manual d’identitat visual (o corporativa)

Tots aquests punts seran desenvolupats i ampliats en diferents documents de treball complementaris que es lliuraran durant el semestre.