Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

1. La marca

1.4. Atributs de la marca

1.4.2. Signes gràfics: el logotip

Segons Chevalier i Mazzalobo, els logotips serien per a la comunicació i el consum el que els nombres són per a les matemàtiques (Velilla, 2010). I com adverteix Neumeier, el logotip no és la marca, sinó una manera d’escriure-la. Les representacions gràfiques es converteixen sovint en símbols en si mateixos, com veurem més endavant (com li va succeir, per exemple, a Nike o a Apple, que ja no necessiten el logotip i només funcionen amb el símbol).