Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

2. Disseny de marques

2.3. Paràmetres de qualitat de les marques

2.3.10. Intel·ligibilitat

Es refereix a la claredat i certitud amb la qual el públic interpreta els signes quan els observa. És un paràmetre aplicable tant a símbols abstractes com figuratius. Per tant, el primer que cal preguntar-se abans de dissenyar és com s’ha de comprendre la marca del nostre client. Els signes de BMW i Apple no generen cap dubte de comprensió: el primer forma part clarament de l’univers dels símbols abstractes i el segon és del tot figuratiu, i cap no ens fa preguntar què ens deuen voler dir. Això no significa que signes més o menys «oberts o tancats a la interpretació» puguin funcionar si coincideixen amb la intenció identificadora correcta per al cas.

Aquestes tres marques pertanyen al mateix sector, el de les companyies aèries, però presenten nivells d’intel·ligibilitat diferents. Fent ús de la metàfora visual de l’ocell, es podria dir que la que té més intel·ligibilitat és Lufthansa perquè resulta més recognoscible.
20117_32

La intel·ligibilitat és la capacitat que té un signe per a ser comprès en les condicions normals de lectura i és un paràmetre aplicable tant a les formes abstractes com a les figuratives.