Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

2. Disseny de marques

2.3. Paràmetres de qualitat de les marques

2.3.6. Versatilitat

Aquest paràmetre fa referència a l’«amplitud de mires» amb la qual s’hauria de dissenyar una marca gràfica. D’una banda, la versatilitat es refereix al fet que el gràfic d’una marca s’ha de poder adequar tant a un missatge comercial com a un de corporatiu, però de l’altra, també ha de poder signar un missatge festiu, o seriós, o distingit, o fins i tot frívol. Segons Belluccia, la tendència a dotar-se de marques simpàtiques per a transmetre alegria i cordialitat oculta un doble error: no apropen la institució a la gent i no tenen versatilitat. Referent a això, Chaves i Belluccia afirmen:

Les versions informals del seriós són absolutament fàcils d’aconseguir; les versions serioses de l’informal són pràcticament impossibles (Chaves i Belluccia, 2003, pàg. 49).

Una marca gràfica versàtil és aquella capaç d’adaptar-se fins i tot a una nova línia de negoci en un sector distant i no previst inicialment quan va ser concebuda. Seria el cas de les estilogràfiques Montblanc i la seva incursió en el negoci dels perfums. La companyia va descobrir, amb aquesta inesperada versatilitat, que tenia un capital de marca ocult.
20117_28

Els signes han de ser dissenyats atenent a un rendiment similar en tots els nivells de discurs sense pèrdua de la seva uniformitat. Cada missatge signat ha de confirmar l’existència monolítica de la marca.