Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

2. Disseny de marques

2.3. Paràmetres de qualitat de les marques

2.3.15. Valor acumulat

Aquest és l’últim paràmetre que han incorporat Chaves i Belluccia –i que no es troba en el seu llibre– i té una importància especial quan es tracta de redissenyar una marca. Aquest és, potser, el cas més habitual que es trobarà un dissenyador en el camp professional. En aquest sentit, el primer que cal preguntar-se abans de procedir al redisseny és quins valors de la marca actual mereixen conservar-se. Pot ser que el color, la tipografia, el contenidor o el motiu del símbol siguin compatibles amb el perfil estratègic i, per tant, no convingui canviar-los, ja que la identificació guanyada amb el temps és molt valuosa.

El cas d’Apple seria un cas d’èxit a l’hora de conservar la poma que apareixia originalment com un element parcial d’un conjunt molt més sofisticat, i les variacions estilístiques del qual no l’han perjudicat.
20117_39

 

En canvi, Pepsi ha tingut una trajectòria més irregular en el camp formal, ja que ha introduït múltiples canvis, molt freqüents en alguns períodes, encara que gairebé sempre ha mantingut els colors corporatius, apareguts per primera vegada el 1945.
20117_40