Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

2. Disseny de marques

2.3. Paràmetres de qualitat de les marques

2.3.5. Suficiència

Els signes que componen una marca han de ser suficients per a cobrir les necessitats d’identificació, però no hi ha de sobrar res, ja que tot excés passa a produir interferències. La suficiència indica, doncs, que els signes han de ser els necessaris, i només els necessaris, per a satisfer tots els usos identificadors de la marca en qüestió. Es tracta també d’un paràmetre relacionat amb l’«ajust tipològic». Abans de posar-se a dissenyar cal preguntar-se, per tant, quants signes necessita la marca del nostre client. Marques de primeríssim nivell, en competència global, i dels sectors més diversos en tenen prou amb un logotip: Panasonic, IBM, Calvin Klein, Sony, Pirelli, Coca-cola, etc.

Els signes són suficients no només quan aconsegueixen cobrir les necessitats, sinó quan, a més, no sobren. Cada element és important i suficient.

Els sobra algun element, a aquestes marques?

20117_27