Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

1. La marca

1.4. Atributs de la marca

1.4.1. Naming: un primer signe de naturalesa verbal

Anomenar [1] alguna cosa és el primer exercici per a dotar de personalitat i per a ocupar un espai en la ment del seu públic receptor. Segons Velilla, no hi ha cap dubte sobre la seva rellevància: Rolls Royce va vendre el seu nom per al voltant de seixanta-sis milions de dòlars (Velilla, 2010).

Així doncs, la competitivitat i el llançament constant de noves marques obliguen a trobar buits significatius en cada categoria per a crear nous namings. Un exercici de dificultat creixent, perquè la majoria de denominacions de menys de cinc lletres estan registrades, però, al mateix temps, és un element fonamental per al desenvolupament futur d’una marca. D’acord amb Velilla, un bon naming és un patrimoni que integra atributs semàntics, fonètics, morfològics i de màrqueting.

  1. Els atributs semàntics es vinculen amb el significat i generen associacions amb el producte, el servei i l’entorn.
  2. Els atributs fonètics descriuen la pronunciació i llegibilitat, estructura sil·làbica, ritme, etc.
  3. Els atributs morfològics es refereixen a la forma: genèric, descriptiu, acrònim, patronímic, etc.
  4. I els atributs del màrqueting es refereixen a la distintivitat, memorabilitat, personalitat, etc.