Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

1. La marca

1.4. Atributs de la marca

1.4.3. Altres signes de la marca

Serien tots els signes que es deriven de la seva comunicació: l’embalatge, els eslògans associats (connecting people de Nokia, per exemple) o fins i tot els personatges fundadors de les empreses, que operen com a transmissors. També podríem incloure-hi les comunitats de marca, els fans i tot l’univers que envolta les marques, especialment des dels entorns digitals.