Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

Presentació

La lletra és la unitat mínima de qualsevol contingut textual. A partir de la combinació de lletres, formem paraules, la successió de les quals donarà lloc a frases. Si la frase s’estén més enllà d’una línia, generarà una ordenació consecutiva d’aquestes, fins que l’última línia es trobi amb un punt i a part. Aquest signe marcarà el final del conjunt de frases, que anomenem paràgraf. Un text pot estar format per un paràgraf o més que guarden relació entre si. Normalment, cada paràgraf expressa una idea. Els textos expressen missatges complets de manera clara i ordenada.

L’assignatura de Tipografia aborda des del nivell més micro (lletres) fins al més macro (textos), i estarà estructurada en els eixos següents:

  1. LLETRES
    Introducció a la tipografia, començant pels aspectes més elementals, com l’anatomia de les lletres i la terminologia habitual de la disciplina.
  2. PARAULES
    Composició de paraules, espaiat entre lletres, elecció i combinació de fonts, i expressivitat de la lletra. Jerarquia tipogràfica i llegibilitat. Crims tipogràfics.
  3. TEXTOS
    Composició macrotipogràfica: paràgrafs, alineacions, textura tipogràfica, graella compositiva, etc.