Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

3. Textos

3.3. Color i textura tipogràfica

La tria de la tipografia, el cos, el pes i l’interlineat afecten la textura i el color del text (la taca tipogràfica). La taca de text ideal té un valor mitjà gris (a de la figura 91) i no s’ha de percebre com una sèrie de franges (b de la figura 91).

Figura 84

Figura 91

 

Textura segons el disseny de la tipografia

La diferència entre tipus s’expressa no només en les lletres individuals, sinó també en el conjunt de línies tipogràfiques que s’uneixen per a constituir els blocs de text. Un text amb format idèntic en el qual només variï la tipografia ofereix diferents textures a causa de les característiques de cada disseny, com el gruix o el contrast en els traços, l’altura de la x o la longitud d’ascendents i descendents.

Figura 85. Textura segons el disseny de la tipografia

Figura 92. Textura segons el disseny de la tipografia

 

Textura segons el cos

 

Figura 86. Textura segons el cos

Figura 93. Textura segons el cos

 

Textura segons el pes

 

Figura 87. Textura segons el pes

Figura 94. Textura segons el pes

 

Textura segons l’interlineat

 

Figura 88. Textura segons l’interlineat

Figura 95. Textura segons l’interlineat

 

Conclusions

La tria de la tipografia, el cos, el pes i l’interlineat afecten la textura i el color del text (la taca tipogràfica). La taca de text ideal té un valor mitjà gris i no s’ha de percebre com una sèrie de franges.

La diferència entre tipus s’expressa no només en les lletres individuals, sinó també en el conjunt de línies tipogràfiques que s’uneixen per a constituir els blocs de text.