Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

Referències

Ambrose, Gavin; Harris, Paul (2005). Bases del diseño. Tipografía. Barcelona: Parramón.

La col·lecció «Bases del diseño» explora les possibilitats creatives dels principals conceptes del disseny gràfic a través d’una completa galeria d’exemples, agrupats per temes. Els innovadors treballs que es presenten, creats per grans professionals contemporanis, s’acompanyen d’explicacions tècniques, esquemes i consells que permeten al lector comprendre i assimilar el procés dut a terme.

 

Castro, Iván (2016). El ABC del Lettering. València: Campgràfic.

Un llibre pràctic que proporciona el pas a pas de com dibuixar a mà una àmplia varietat d’estils de lletra, des de romanes modernes i lletres sense acabaments a llatines, script o interlock. Un mètode d’ensenyament tradicional, amb un enfocament contemporani.

 

Jardí, Enric (2007). Veintidós consejos sobre tipografía. Barcelona: Actar.

Veintidós consejos sobre tipografía és un llibre de receptes. En una època de puritanisme tipogràfic i de culte a les formes, aquesta llista «del que et convé i del que no et convé» trenca alguns prejudicis i explica la tipografia d’una forma nova.

 

Kane, John (2015). Manual de tipografía (2.ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili.

Una introducció a tot el que qualsevol estudiant o professional del disseny gràfic han de saber sobre tipografia per desenvolupar una sensibilitat i uns coneixements tipogràfics ben fonamentats.

 

Lupton, Ellen (2016). Pensar con tipos. Barcelona: Gustavo Gili.

Aquest no és un llibre sobre fonts. És un llibre sobre com utilitzar-les. Aquest llibre tracta de pensar amb la tipografia. Aquest llibre pretén parlar amb els lectors i escriptors, dissenyadors i editors, professors i estudiants el treball dels quals estigui relacionat amb la impredictible vida de la paraula escrita.

 

Martín Montesinos, José Luis; Mas Hurtuna, Montse (2003). Manual de tipografía. València: Campgràfic.

Els principis fonamentals de la tipografia aplicats a les noves tecnologies. Imprescindible per qui vol endinsar-se i formar-se al mateix temps en el futur professional de les arts gràfiques. La tipografia, les seves característiques i maneres d’ocupació per a una eficàcia més gran en l’ús de la informàtica.

 

Martín Álvarez, Raquel (2013). Ortotipografía para diseñadores. Barcelona: Gustavo Gili.

Aquest llibre aborda els problemes i dubtes ortotipogràfics que solen assaltar amb més freqüència el dissenyador, i incideix en les qüestions de disseny que s’encavalquen amb la correcció ortotipogràfica. Manual de capçalera imprescindible per al professional de la comunicació gràfica.

 

Müller-Brockmann, Josef (1992). Sistemas de retículas. Barcelona: Gustavo Gili.

Sistemas de retículas és el tractat clàssic de referència sobre el disseny amb reticle. Un manual que aborda de manera rigorosa i exhaustiva la sistematització de la composició tipogràfica en qualsevol de les seves formes, com el llibre, la revista, el catàleg, el fullet o el cartell.

 

White, Jan V. (2018). Diseño para la edición. Màlaga: Jardín de monos.

Un manual que ensenya a editors i dissenyadors com fer publicacions més interessants i vistoses. Els lectors trobaran en aquest llibre un compendi de consells pràctics per aconseguir l’equilibri perfecte entre contingut i forma, fent que text i disseny es reforcin mútuament i així crear pàgines irresistibles per als lectors.

 

Recursos web

I Love Typography. <https://ilovetypography.com>

Actualitat sobre tipografia, recursos educatius i molt més en aquest blog d’un apassionat de les lletres. En anglès. Sota el suport de la prestigiosa fosa tipogràfica digital Hoefler & Co.

 

Rayitas azules. <https://www.rayitasazules.com>

Un blog dedicat a la tipografia i al disseny editorial en totes les seves formes i manifestacions: revistes, inDesign, cobertes, paper, maquetació, història, etc.

 

Tipografía digital. <http://tipografiadigital.net>

El blog sobre tipografia de Daniel Rodríguez-Valero, autor del Manual de tipografía digital editat per Campgràfic.

 

Type Culture. <https://typeculture.com>

En aquesta fosa digital, cuiden l’aspecte educatiu de la tipografia: articles, vídeos, seminaris i molt més contingut en anglès.

 

Typographica. <https://typographica.org>

Fundat el 2002, Typographica és un blog en anglès especialitzat en la revisió i crítica comentada dels tipus de lletra i de llibres especialitzats en tipografia. Editat per Stephen Coles.

 

Typophile. <http://www.typophile.com>

Fòrums, debats, presentació i discussió de projectes, novetats. Imprescindible.

 

Unos tipos duros. <https://www.unostiposduros.com/>

Uns tipos duros és una iniciativa de dos apassionats de la tipografia, Josep Patau i José Ramón Penela, als quals més tard es van unir Dimas García i Marc Salinas. El seu objectiu és el de proporcionar un lloc de trobada per a tots aquells interessats en la tipografia, posant l’accent en la seva evolució històrica, però sense oblidar les propostes actuals.