Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

1. Lletres

1.10. Adquisició i gestió de tipografies d’escriptori

Les tipografies digitals que hem vist fins ara (PS1, TrueType i OpenType) són les que anomenem desktop o d’escriptori. Aquestes fonts són les que vénen incloses en el sistema operatiu i també les que instal·lem posteriorment en el disc dur de l’ordinador. És freqüent que un usuari mitjà disposi inicialment de les fonts que vénen preinstal·lades al sistema operatiu i que, a més, tingui disponibles les tipografies que es llicencien en els programes com el Suite d’Adobe o l’Office de Microsoft. Aquestes lletres se solen utilitzar en treballs d’autoedició clàssica: logotips, llibres, revistes, fullets, cartells, senyals, etiquetes, etc.

Existeixen empreses dedicades a la creació i venda de fonts digitals, que anomenem foneries. Algunes de les companyies més reconegudes del sector són Linotype, FontFont, Adobe i Hoefler&Co. També trobem distribuïdores amb un perfil més proper al de majorista, com és el cas de Village o Fontshop. Entre els distribuïdors cal destacar MyFonts, que a més de tenir a la venda una enorme quantitat de fonts disponibles de foneries de tot tipus, està estructurada com una base de dades molt completa amb informació detallada de cada tipografia, amb noms dels autors, exemples d’ús, etiquetes, espai per a compondre textos de prova, etc.

Tant en MacOS com en Windows tenim formes senzilles d’instal·lar fonts sense programari addicional. En el cas de Mac hi ha l’aplicació Catàleg Tipogràfic, i en Windows la instal·lació es duu a terme mitjançant l’opció Panell de control / Aparença i personalització. No obstant això, afegir fonts directament a la carpeta original del sistema operatiu provocarà una sobrecàrrega en l’ordinador i el seu rendiment es veurà ressentit. Si treballarem amb moltes fonts, que serà el cas més habitual entre dissenyadors, és aconsellable fer servir alguna aplicació específica de gestió tipogràfica com Suitcase Fusion, Fontexplorer o FontAgent. L’ús d’un gestor de fonts ens permetrà alliberar memòria del sistema activant i desactivant les fonts en funció del treball que fem i també ens ajudarà a tenir una tipoteca ordenada i neta.

Algunes de les tipografies comunes que estan presents de fàbrica en els sistemes operatius més utilitzats, Macintosh i Windows, són Times New Roman, Arial, Courier, Verdana, Trebuchet, Comic Sans, Impact, Georgia, Tahoma, Palatino, Lucida, etc.

 

Conclusions

Les tipografies d’escriptori són les que vénen incloses en el sistema operatiu i també les que instal·lem posteriorment en el disc dur de l’ordinador.

Existeixen empreses dedicades a la creació i venda de fonts digitals, que anomenem foneries.

L’ús d’un gestor de fonts ens permetrà alliberar memòria del sistema activant i desactivant les fonts en funció del treball que fem i també ens ajudarà a tenir una tipoteca ordenada i neta.