Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

3. Textos

3.5. Longitud de línia o amplada de columna

Per a decidir l’amplada de columna correcta és essencial considerar el cos del tipus i l’interlineat. De nou, caldrà arribar a l’equilibri perfecte entre aquests factors per a obtenir textos amb bona llegibilitat.

Els dissenys que integren gran quantitat de text sovint opten per una retícula de columnes. Aquesta estructura divideix l’amplària de la caixa de composició en columnes i, per tant, en línies de text més curtes. Aquesta partició de l’espai compositiu facilita la lectura i ajuda a donar cabuda a tot el text en l’espai disponible. En la composició de textos en general una bona regla consisteix a fer que la longitud de línia es mantingui entre els 35 i els 65 espais[1], mai més de 75.

Figura 90. Mostra d’amplada de columnes

Figura 97. Mostra d’amplada de columnes

 

Es poden fer columnes de menys de 35 espais, especialment si es tracta de peus de foto, titulars, notes al marge o qualsevol text breu en general. Però en aquest cas no convé fer textos justificats, ja que els espais quedaran massa forçats.

 

Conclusions

Per a decidir l’amplada de columna correcta és essencial considerar el cos del tipus i l’interlineat. Caldrà arribar a l’equilibri perfecte entre aquests factors per a obtenir textos amb bona llegibilitat.