Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

1. Lletres

1.6. Anatomia del tipus

1.6.3. Parts i elements dels caràcters

El vocabulari tècnic emprat per a descriure el caràcter a escala microtipogràfica té un ús molt restringit i avui dia pràcticament es limita a l’àmbit dels dissenyadors de tipografies i altres professionals especialitzats. A més, en la bibliografia tipogràfica no existeix un consens terminològic pel que fa a les parts de les lletres, de manera que alguns termes generen confusió (ganxo, cua, barra, filet, arc, panxa, etc.).

Les parts fixes de les lletres són aquelles de les quals no podem prescindir perquè defineixen el caràcter. Alguns elements fixos importants són ascendent (7), descendent (6), asta (3), travesser o asta transversal (2), contrapunxó o contraforma (4), arc o espatlla (9), espina (10), vèrtex (1), etc.

Els elements gràfics opcionals són els que no defineixen parts estructurals de la lletra però aporten riquesa formal al caràcter. Les parts opcionals més importants són remat, gràcia o serif (8), ungla o ganxo (11), llàgrima o gota (12), cua (5), coll (13), etc.

Figura 17. Tipografia: ITC Century Bold Condensed

Figura 22. Tipografia: ITC Century Bold Condensed

 

Conclusions

Les parts fixes de les lletres són aquelles de les quals no podem prescindir perquè defineixen el caràcter.

Els elements gràfics opcionals són els que no defineixen parts estructurals de la lletra però aporten riquesa formal al caràcter.