Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

3. Textos

3.7. Separació de paràgrafs

Els canvis de paràgraf distingeixen els punts i a part dels punts i seguit, per la qual cosa són especialment útils en textos llargs. Indicar els paràgrafs és, doncs, una qüestió funcional i no només estètica. Hi ha diverses maneres de marcar els salts de paràgraf:

  1. Utilitzar el símbol de paràgraf.
  2. Deixar un espai blanc més gran que el que es deixa entre paraules.
  3. Fer sobresortir la primera línia (sagnat francès).
  4. Deixar una línia en blanc.
  5. Fer un sagnat convencional.

 

Figura 94

Figura 101

 

Actualment, les més utilitzades en projectes editorials són la línia en blanc i el sagnat. Les tres primeres estan en desús.

La majoria d’aplicacions de composició de text permeten generar un espai anterior o posterior al paràgraf amb valors mesurats per punts o percentatges. Si la separació resulta tan ampla com una línia en blanc, el text pot aparèixer massa fragmentat. Tanmateix, si es vol treballar amb reixeta tipogràfica, serà inevitable que aquesta separació sigui la d’una línia en blanc. En cas que sigui excessiva s’haurà de recórrer a la sagnia.

La reixeta tipogràfica (o quadrícula base) és el conjunt de línies horitzontals imaginàries que determina l’interlineat del text principal (o text base) i controla la col·locació dels textos en les pàgines perquè s’hi recolzin a sobre per les seves línies base i tinguin, així, una aparença ordenada i còmoda per a la vista.

 

Conclusions

Els canvis de paràgraf distingeixen els punts i a part dels punts i seguit, per la qual cosa són especialment útils en textos llargs. Indicar els paràgrafs és, doncs, una qüestió funcional i no només estètica.