Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

3. Textos

3.9. Estètica tipogràfica

No permetre que en un text apareguin vídues i òrfenes és simplement una qüestió d’estètica. S’anomena vídua (1 de la figura 106) l’última línia d’un paràgraf que apareix com la primera en la columna següent, mentre que l’òrfena (2 de la figura 106) és la línia que apareix al final d’una columna i que és el principi d’un paràgraf que té la seva continuació en la columna següent.

És convenient també evitar partícules (articles, pronoms, paraules molt curtes, lletres soltes, etc.) al final de línia i, especialment, de paràgraf (3 de la figura 106) o partició de paraules al final d’una columna (4 de la figura 106).

Figura 99

Figura 106

 

Conclusions

No permetre que en un text apareguin vídues i òrfenes és simplement una qüestió d’estètica.