Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

1. Lletres

1.7. Classificació tipogràfica

1.7.3. Cal·ligràfiques

 

Incises (ex. Copperplate Gothic, Perpetua i Trajan)

Trets basats en els caràcters tallats en pedra o metall. Modulació mitjana en el traç i remats insinuats.

Figura 38. Incises

Figura 41. Tipografia Optima (1958), dissenyada per Herman Zapf per a D. Stempel A.G.

 

D’escriptura i manuals (ex. Comic Sans, Edwardian i Mistral)

Imiten els traços manuals amb diferents eines. Poden tenir caràcters enllaçats o solts.

Figura 42. Tipografia FF Tartine (2002), dissenyada per Xavier Dupré i Panos Haratzopoulos i publicada per FontFont

 

Fractures (ex. Brokenscript, Fraktur i Old English Text)

Estructura densa i negre molt marcat en la pàgina, on destaquen les línies verticals i les terminacions punxegudes i anguloses.

Figura 43. Tipografia FF Brokenscript (1991), dissenyada per Just van Rossum i publicada per FontFont

 

Conclusions

Dintre de les cal·ligràfiques trobem les incises, les d’escriptura i manuals i les fractures.