Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

1. Lletres

1.6. Anatomia del tipus

1.6.2. Línies de referència

La línia base (4 a la figura 21) és el punt de partida sobre el qual jeu el cos principal dels caràcters. La línia mitjana (3 a la figura 21) delimita l’alçària de les minúscules i també es coneix com alçària de la x o ull mitjà (6 a la figura 21). Per damunt d’aquestes dues línies hi ha la línia d’alçària de majúscules (2 a la figura 21) i la línia d’ascendents (1 a la figura 21), que en algunes famílies coincideixen i en altres no. Finalment, també tenim la línia de descendents (5 a la figura 21), que no necessàriament ha de guardar una relació de simetria amb la línia d’ascendents.

Figura 16. Tipografia: Futura Heavy

Figura 21. Tipografia: Futura Heavy

 

Conclusions

Les línies de referència d’una tipografia marquen els límits sobre els quals descansen els caràcters. El joc de distàncies entre les línies de referència determinen en gran mesura l’aspecte final d’una família.