Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

1. Lletres

1.7. Classificació tipogràfica

1.7.4. Noves romanes de lectura (ja hi ha exemples en el text)

Una tipologia de lletra que és interessant destacar i conèixer però que habitualment no ha estat recollida en les classificacions de la bibliografia tipogràfica canònica és la de les noves romanes de lectura, també anomenades escoceses. Són lletres amb serif de contraformes obertes, ascendents i descendents curts i ull mitjà ampli. Són considerades les tipografies ideals per a l’edició de textos en sistemes de reproducció de baixa qualitat, principalment diaris i revistes. Pertanyen a aquesta categoria lletres com Georgia, Miller, Chronicle, Century, Bookman, etc.

Figura 44. Tipografia Georgia (1996), dissenyada per Matthew Carter per a Microsoft

Conclusions

Les noves romanes de lectura són lletres amb serif de contraformes obertes, ascendents i descendents curts i ull mitjà ampli.