Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

3. Textos

3.8. Ortotipografia

L’ortotipografia és el conjunt de pautes per les quals es regeix l’escriptura amb signes tipogràfics. Es tracta d’un camp que es troba entre l’ortografia i la tipografia i que, per tant, varia segons la llengua. Un text amb errors d’ortotipografia és incorrecte i pot portar a malentesos.

Encara que correspon al corrector o a l’editor decidir si cal utilitzar un signe o un altre, el dissenyador gràfic n’hauria de conèixer les normes bàsiques. Tots els caràcters que componen una font tenen un significat i segueixen unes normes determinades.

Figura 95. No és el mateix el caràcter ' (1, minut), que ´ (2, accent) o que ’ (3, apòstrof o, també, cometa simple).

Figura 102. No és el mateix el caràcter ‘ (1, minut), que ´ (2, accent) o que ’ (3, apòstrof o, també, cometa simple).

 

Figura 96. El primer paràgraf conté alguns dels errors més comuns en ortotipografia, el segon és la versió corregida i el tercer incorpora algunes millores

Figura 103. El primer paràgraf conté alguns dels errors més comuns en ortotipografia, el segon és la versió corregida i el tercer incorpora algunes millores
Font: Enric Jardí (2007). Veintidós consejos sobre tipografía… Editorial Actar.

 

Figura 97. Aquests són els caràcters que típicament apareixen en una font TrueType o Type 1 ordenats segons categories

Figura 104. Aquests són els caràcters que típicament apareixen en una font TrueType o Type 1 ordenats segons categories
Font: Enric Jardí (2007). Veintidós consejos sobre tipografía… Editorial Actar.

Figura 98. Alguns exemples dels símbols que s’utilitzen per a la correcció d’estil

Figura 105. Alguns exemples dels símbols que s’utilitzen per a la correcció d’estil
Font: http://www.arttra.es/la-correccion

Conclusions

L’ortotipografia és el conjunt de pautes per les quals es regeix l’escriptura amb signes tipogràfics. Es tracta d’un camp que es troba entre l’ortografia i la tipografia i que, per tant, varia segons la llengua.