Tipografia


Juan José Pons Tarrazo / Inés Bullich Corcoy PID_00255278

3. Textos

3.9. Estètica tipogràfica

No permetre que en un text apareguin vídues i òrfenes és simplement una qüestió d’estètica. S’anomena vídua (1 de la figura 99) l’última línia d’un paràgraf que apareix com la primera en la columna següent, mentre que l’òrfena (2 de la figura 99) és la línia que apareix al final d’una columna i que és el principi d’un paràgraf que té la seva continuació en la columna següent.

És convenient també evitar partícules (articles, pronoms, paraules molt curtes, lletres soltes, etc.) al final de línia i, especialment, de paràgraf (3 de la figura 99) o partició de paraules al final d’una columna (4 de la figura 99).

Figura 99

Figura 99

 

Conclusions

No permetre que en un text apareguin vídues i òrfenes és simplement una qüestió d’estètica.