Tipografia


Juan José Pons Tarrazo / Inés Bullich Corcoy PID_00255278

2. Paraules

2.2. Interlletratge: tracking i kerning

Anomenem tracking o prosa la quantitat d’espai en general que separa els caràcters, cosa que determina la regularitat i la llegibilitat d’un text. Reduir el tracking (valors negatius) permet la cabuda d’un nombre més gran de lletres en un espai donat, però una reducció massa dràstica provoca una excessiva condensació de traços negres. Ampliant el tracking (valors positius) aconseguim alleugerir el text i generar una aparença més «airejada», amb més blanc entre els caràcters. Un tracking massa ampli pot dificultar una lectura fluida.

Figura 44. Comparació entre tracking tancat o negatiu, normal i obert o positiu

Figura 44. Comparació entre tracking tancat o negatiu, normal i obert o positiu

El kerning es refereix a l’espai existent entre un parell de lletres concretes en una font. Algunes combinacions de lletres, pel disseny dels mateixos caràcters, són especialment conflictives perquè tendeixen a generar uns espais peculiars que criden l’atenció i que trenquen la continuïtat de la lectura.

Figura 45. Aspecte de dues paraules amb ajust de kerning

Figura 45. Aspecte de dues paraules sense ajust de kerning

Aquest problema es pot solucionar amb el kerning, afegint o reduint espai entre dues lletres. És a dir, encabint una lletra en l’espai horitzontal de l’altra. Les correccions de parelles de lletres ja les trobem integrades en la programació de les fonts comercials digitals. De fet, un aspecte determinant per a valorar la qualitat d’una font és com d’acurada resulta la seva taula de parells de kernings. A més dels kernings que vénen incorporats en les fonts digitals, també tenim la possibilitat de modular aquest espai entre dues lletres mitjançant l’opció corresponent als programes d’autoedició que fem servir.

No hem de dur a terme els kernings d’un text fins que s’hagin establert els valors generals de tracking, ja que el temps necessari per a aquest ajust fi podria resultar inútil si hi ha algun canvi posterior de caràcter més general. En definitiva, hem d’entendre el kerning com una excepció al valor general de tracking que s’aplica a totes les lletres.

Figura 46. Aspecte d’una mateixa paraula sense ajust de kerning (superior) i amb ajust de kerning (inferior)

Figura 46. Aspecte d’una mateixa paraula sense ajust de kerning (superior) i amb ajust de kerning (inferior)

 

Conclusions

El tracking és la quantitat d’espai en general que separa els caràcters, cosa que determina la regularitat i la llegibilitat d’un text.

El kerning es refereix a l’espai existent entre un parell de lletres concretes en una font.