Tipografia


Juan José Pons Tarrazo / Inés Bullich Corcoy PID_00255278

1. Lletres

1.6. Anatomia del tipus

1.6.2. Línies de referència

La línia base (4) és el punt de partida sobre el qual jeu el cos principal dels caràcters. La línia mitjana (3) delimita l’alçària de les minúscules i també es coneix com alçària de la x o ull mitjà (6). Per damunt d’aquestes dues línies hi ha la línia d’alçària de majúscules (2) i la línia d’ascendents (1), que en algunes famílies coincideixen i en altres no. Finalment, també tenim la línia de descendents (5), que no necessàriament ha de guardar una relació de simetria amb la línia d’ascendents.

Figura 16. Tipografia: Futura Heavy

Figura 16. Tipografia: Futura Heavy

 

Conclusions

Les línies de referència d’una tipografia marquen els límits sobre els quals descansen els caràcters. El joc de distàncies entre les línies de referència determinen en gran mesura l’aspecte final d’una família.