Tipografia


Juan José Pons Tarrazo / Inés Bullich Corcoy PID_00255278

1. Lletres

1.7. Classificació tipogràfica

1.7.2. Modernes

 

Didones

Ús de recursos plenament tipogràfics, com les gotes. Modulació vertical i contrast molt alt entre traços gruixuts i prims. Actualment, aquestes lletres han quedat com les ideals per a transmetre moda, elegància i feminitat.

Figura 32. Didones

Figura 32. Didones

 

Mecànica o egípcia

Sense contrast en els traços i modulació vertical. Terminals horitzontals i del mateix gruix que les astes.

Figura 33. Mecànica

Figura 33. Mecànica

 

Lineals grotesques

Imiten els primers caràcters de pal sec del segle xix. Presenten un petit contrast de la modulació.

Figura 34. Lineals grotesques

Figura 34. Lineals grotesques

 

Lineals neogrotesques

Interpretació lineal del caràcter. Contrast menor que el de les grotesques. La g de caixa baixa té el traç inferior obert.

Figura 35. Lineals neogrotesques

Figura 35. Lineals neogrotesques

 

Lineals geomètriques

Caràcter lineal a partir de formes geomètriques bàsiques. El gruix dels traços tendeix a ser molt constant i regular.

Figura 36. Lineals geomètriques

Figura 36. Lineals geomètriques

 

Lineals humanístiques

En aquesta tipologia ressorgeix la concepció humanista del tipus. S’inspiren en les inscripcions romanes i les cal·ligrafies del Renaixement. Línies de nou amb certa modulació.

Figura 37. Lineals humanístiques

Figura 37. Lineals humanístiques

 

Conclusions

Dintre de les modernes trobem les didones, la mecànica o egípcia, les lineals grotesques, les lineals neogrotesques, les lineals geomètriques i les lineals humanístiques.