Tipografia


Juan José Pons Tarrazo / Inés Bullich Corcoy PID_00255278

1. Lletres

1.6. Anatomia del tipus

1.6.6. Variacions i estils

Ja hem vist que una família tipogràfica pot incloure diferents sèries, pesos o estils atenent l’amplària del caràcter (comprimida, regular i ampla), el gruix dels seus traços (extraprima, prima, normal, seminegra, negra, etc.) i la seva inclinació (rodona o cursiva). Tots aquests atributs es poden presentar en múltiples combinacions i gradacions.

Figura 27. Família Helvetica Neue (linotip)

Figura 27. Família Helvetica Neue

A més d’aquestes variacions, hi pot haver diversos dissenys d’una mateixa lletra que es fan amb l’objectiu d’assignar-los una tonalitat específica en funció de si es faran servir en text corregut o en titulars. Parlem de les versions text i display, respectivament. Per regla general, una lletra pensada per a cossos petits probablement no funcionarà bé del tot en cossos grans, i al contrari.

Figura 28

Figura 28

És convenient treballar amb famílies que tinguin, com a mínim, les quatre sèries bàsiques: rodona, cursiva, negreta i cursiva negreta. Amb aquests quatre estils fonamentals podrem resoldre la gran majoria de projectes que se’ns presentin. Si la tipografia que triem no els inclouen, tindrem problemes a l’hora de destacar alguna part del text o jerarquitzar-ne el contingut.

 

Conclusions

La família tipogràfica pot incloure diferents sèries, pesos o estils atenent l’amplària del caràcter, el gruix dels seus traços i la seva inclinació. Tots aquests atributs es poden presentar en múltiples combinacions i gradacions.

A més d’aquestes variacions, hi pot haver diversos dissenys d’una mateixa lletra que es fan amb l’objectiu d’assignar-los una tonalitat específica en funció de si es faran servir en text corregut o en titulars. Parlem de les versions text i display, respectivament.

És convenient treballar amb famílies que tinguin, com a mínim, les quatre sèries bàsiques: rodona, cursiva, negreta i cursiva negreta. Amb aquests quatre estils fonamentals podrem resoldre la gran majoria de projectes que se’ns presentin. Si la tipografia que escollim no els inclouen, tindrem problemes a l’hora de destacar alguna part del text o jerarquitzar el contingut.