4. Models de color

4.6. Espai color

4.6.1. Introducció

«Una càmera digital registra la llum en píxels, i cada píxel registra valors de llum vermella, verda o blava. L’espai de color proporciona una definició per al valor numèric d’aquesta combinació de colors presents en un píxel, on cada valor representa un color diferent. Si es canvia l’espai de color, canviarà el color associat a aquest valor, això vol dir que, mentre es crea un disseny o es fan ajustos en una imatge, cal ser conscient de l’espai de color en el qual s’està treballant.»

G. Ambrose; P. Harris (2008). «Gestión del color». Color (Colección Bases del diseño, pàg. 78-79). Barcelona:  Editorial Parramon. ISBN9788434228559

«La gestió del color és un procés que controla com es tradueix el color d’una màquina a una altra en el procés d’impressió. La gestió del color és necessària per assegurar una reproducció exacta i predictible del color perquè cada dispositiu respon al color i el produeix de manera diferent. Un color està format per diferents quantitats de vermell, verd i blau, indicat com una proporció de l’estil 88/249/17. Aquestes proporcions produeixen diferents resultats en espais de color diferents, l’lnternational Color Consortium ha creat un conjunt de perfils per estandarditzar les maneres amb què els dispositius comuniquen la informació de color.»

G. Ambrose; P. Harris (2008). «Gestión del color». Color (Colección Bases del diseño, pàg. 78-79). Barcelona:  Editorial Parramon. ISBN9788434228559

L’espai de color i gamma entre dissenyadors i impressors és un element de gestió i qualitat que vol assegurar que els resultats en la fase de disseny siguin els que s’obtindran en la fase de producció. És per aquest motiu que ambdós professionals usen espais de color i gammes per calcular l’espectre de colors que pot reproduir-se en un dispositiu o sistema concret. Si es canvia l’espai de color, canviarà el color, cosa que significa que mentre, es crea un disseny o es fan ajustos en una imatge, és important conèixer els diferents formats d’arxiu.