4. Models de color

4.6. Espai color

4.6.2. Format d’arxius per a treballs digitals

Sempre que treballem amb imatges, el més habitual serà tractar amb imatges JPEG quan el seu ús estigui destinat a ser visualitzat en pantalla i TIFF quan s’hagin d’imprimir en paper o sobre altres tipus de suport fora de l’àmbit digital.

L’arxiu JPEG és un format molt habitual, però hem de saber que la informació que emmagatzema és limitada i ens dona poques possibilitats de millora sobre la imatge. En canvi, els arxius RAW, són el format de captura per a les imatges fotogràfiques digitals d’alta qualitat. Els arxius RAW permeten emmagatzemar una gran quantitat d’informació de color. Els arxius RAW no tenen pèrdues, ja que contenen tota la informació present en el moment de fer la fotografia i això és molt valuós, ja que ens permet modificar qualsevol paràmetre i obtenir-ne diferents resultats. Aquest és un format especialment pensat per editar la imatge i, posteriorment, desar-la en un arxiu més compacte per dur-lo a imprimir, que s’anomena TIFF.

La imatge per treballar dins de la maquetació d’un document estarà desada per imprimir com un arxiu RGB, però quan s’hagi d’enviar el document per imprimir es prepararà un document en PDF amb la maquetació i disposició de les imatges, i tants arxius com imatges hi hagi en format TIFF CMYK (vuit bits/canal), que correspon exactament a trenta-dos bits desglossats en vuit per a cada canal: vuit bits per al Cian, vuit per al Magenta, vuit per al Yellow (groc) i vuit per al Black (negre), que l’impressor utilitzarà en el document d’impressió.

Hi ha altres opcions d’arxiu que formen part del procés de treball del disseny gràfic amb propietats útils per a diferents requeriments:

  • EPS: format d’arxiu per a elements gràfics ampliables.
  • PICT: format de Mac per comprimir imatges, sobretot amb colors de fons plans.
  • BMP: format per arxius d’imatge a color sense comprimir de vint-i-quatre o trenta-dos bits usats per a la manipulació gràfica.