2. Paleta de colors

2.1. Introducció

Per crear una paleta de colors ens podem ajudar del cercle cromàtic per visualitzar la teoria del color i identificar quines relacions es donen entre els colors que volem enllaçar.