4. Models de color

4.1. Introducció

En l’àmbit domèstic usem algunes sigles per descriure els sistemes o models de colors: RGB, o CMYK. A part d’aquests dos models, que són els que més fem servir, encara que n’hi d’altres com el HSV o el NCS.

Els dispositius que trobem a les indústries editorials o en els estudis de creativitat i que produeixen o reprodueixen colors ho fan des de unes limitacions tècniques per assegurar uns bons resultats en els diferents àmbits de producció utilitzen elements de gestió i qualitat, és el que s’anomena espai color. Per exemple, RGB és un model de color de primaris additius i és el que s’utilitza en l’espai color dels monitors d’ordinador, i CMYK el trobem en l’espai color –primaris subtractius– emprat en el procés d’impressió a quadricromia. Les càmeres digitals, escàners i impressores tenen espais de color. Cada espai de color reprodueix una quantitat limitada de colors dins de la gamma de l’espectre visible que l’ull humà és capaç de percebre.