4. Models de color

4.3. RGB

Es tracta del model de síntesi additiva. Amb la combinació d’aquests tres colors en diferents proporcions obtenim la major part de l’espectre visible. Per exemple, si barregem vermell i verd ens donarà el groc; amb el blau i el verd es crea el cian, i el vermell amb el blau, el magenta. En realitat el que fem és sumar (o addicionar) llum, i és per aquest motiu que la suma de tots tres colors bàsics dona el blanc com a resultat, que representa la lluminositat màxima. Aquest estàndard és el que es fa servir per als televisors o les pantalles d’ordinador.

La síntesi additiva està directament relacionada amb l’ús de la imatge digital:

«El píxel és la unitat de la imatge en la tecnologia digital. Per exemple, en una pantalla HD definida per 1.920 píxels d’amplada per 1.080 píxels d’alçada, cada píxel defineix la relació entre els tres components principals, R (red), G (green) i B (blue), en una escala que va del 0 (absència total de llum) al 255 (màxima saturació). Com a conseqüència, en cada píxel hi ha una possibilitat de combinació de 256 possibilitats per cadascun dels tres components, la qual cosa representa més de 16 milions de matisos per cada píxel. Si ho multipliquem per la quantitat de píxels que hi ha en una pantalla HD, ens dona una idea de les immenses possibilitats combinatòries que abasta el color amb la tecnologia digital».

Més informació: https://rafaelrafols.wordpress.com/tag/color/.

Per norma general, si el dissenyador ha treballat en format digital, ho haurà fet en un espai de color RGB, si el disseny s’ha de visualitzar per pantalla o en format web podem salvar el document en aquest espai de color. Si, pel contrari, ha d’anar imprès en paper, cartó, plàstic, el que sigui fora de l’àmbit digital, haurem de convertir el document en l’espai de color CMYK. En un canal d’impressió també es pot utilitzar la combinació d’aquests tres colors vermell, verd i blau (tricomia) en proporcions del 10%. A partir d’aquestes combinacions podem obtenir 1.330 matisos i gairebé 15.000 si hi afegim el negre.

Per tenir un control més acurat del color, caldrà que els monitors i dispositius de sortida (impressora) estiguin calibrats cromàticament. Això ajudarà, encara que sempre hi haurà diferències.