2. Paleta de colors

2.4. Tipologia de paletes

Hi ha tipologies de paletes per a usos molt concrets; alguns els hem comentat en els apartats precedents: les paletes per a un ús tècnic i pràctic per identificar concordances o relacions cromàtiques; les paletes per crear cartes de color i influir o generar una tendència o corrent d’estil i que serveixin com a element de comunicació entre el dissenyador i la indústria. En darrer lloc, hi ha les paletes com a elements d’inspiració. Dins del món de la creativitat és molt estimulant treballar amb retalls de color, mostres de materials per fer plafons o col·leccions, en què als conceptes i referències se’ls associen un color o molts. L’objectiu és experimentar i classificar. Aquesta activitat es pot fer en diferents moments de l’estadi creatiu, ja sigui com a pluja d’idees, com a etapa de recerca o com a síntesi d’un treball anterior. Recordem que els colors tenen moltes connotacions associades i convidats ens proporcionen missatges sense necessitat de gaires paraules. Aquest procés de treball amb paletes és una pràctica estimulant i reveladora.