2. Paleta de colors

2.2. Conceptes generals

Extreure la paleta de colors d’una composició o separar els colors d’un objecte fora de la forma ens permet treballar amb un espai reduït on el color pren tot el focus i pot desenvolupar-se i ampliar-se sense les interferències del context. També és útil fer aquest procés d’extracció del color, per identificar sintèticament els colors que componen un conjunt format per molts elements. Allunyats del soroll visual de la composició o producte final, podem treballar amb les mostres de color aïllades. Això ens permetrà apreciar les tonalitats, classificar-les per saturacions i lluminositat i valorar què ens diu el conjunt amb l’objectiu final de fer propostes noves mantenint els mateixos valors de saturació i lluminositat però creant una altra gamma cromàtica.

 

Figura 10
Font: elaboració pròpia de la paleta

Les quatre imatges tenen la mateixa paleta –blaus de l’exterior i de l’interior del mar–, però amb proporcions de color diferents. En una hi trobem una alta lluminositat i un blau turquesa que els ofereix una composició amb una il·luminació difusa on els contorns es dilueixen entre el primer pla i el fons. En la següent, el turquesa apareix sobre una gran superfície més fosca d’un blau més saturat que va enfosquint-se fins a la màxima obscuritat. Les imatges volen representar dues cares d’una mateixa moneda i mantenir un fil conductor amb l’estratègia de comunicació de la marca d’una temporada a l’altra.

Figura 11
Exemples d’imatges que fan servir l’anterior paleta